ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Παρασκευαστική Επιχείρηση

Στη βιολογική παραγωγή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, θα πρέπει όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, έως την τελική συσκευασία του Προϊόντος, να είναι ενταγμένα σε σύστημα ελέγχου και Πιστοποίησης. 

Ένα από αυτά τα στάδια είναι η επεξεργασία (μεταποίηση, τυποποίηση, εμπορία) των πρωτογενώς παραγόμενων προϊόντων. 

Μία επιχείρηση μπορεί να παράγει ταυτόχρονα βιολογικά και Συμβατικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας κοινούς χώρους και μηχανήματα, υπό την προϋπόθεση ότι θα κάνει μεταξύ τους τοπικό και χρονικό διαχωρισμό σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στη Βιολογική Γεωργία μιας επιχείρησης μεταποίησης - τυποποίησης ή εμπορίας, είναι η νόμιμη λειτουργία αυτής, η οποία τεκμηριώνεται από τα αντίστοιχα ανάλογα με την περίπτωση έγγραφα (π.χ. άδεια λειτουργίας, ή απαλλαγή άδειας, καταστατικό κλπ) 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

2810 360715 - 7
info@irisbio.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΔΩ

Δικαιολογητικά ένταξης

Μεταβατική περίοδος

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε προσφορά βάσει του ισχύοντος Τιμοκαταλόγου μας