ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ποιά προϊόντα μπορούν ή πρέπει να έχουν πιστοποίηση

Ως βιολογικά μπορούν να ονομαστούν σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο ΚΑΝ ΕΕ 837/07 στις εξής κατηγορίες γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας, εφόσον αυτά διατίθενται ή πρόκειται να διατεθούν στην αγορά:

Α) ζωντανά ή αμεταποίητα γεωργικά προϊόντα

Β) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα

Γ) ζωοτροφές και ζύμες που χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα ή ζωοτροφές

Δ) το αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό και οι σπόροι για καλλιέργεια

Προκειμένου να μπορεί κάποιος να παράγει και να εμπορεύεται βιολογικά προϊόντα, θα πρέπει να συνάψει Σύμβαση, να «ενταχθεί» στον Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης της επιλογής του. Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία «ένταξης» - έναρξης της μετάβασης της εκμετάλλευσής του από τη συμβατική στη Βιολογική γεωργία. Από την ημερομηνία αυτή ο παραγωγός πρέπει να σταματήσει ή και να αποτρέψει τη χρήση οποιουδήποτε χημικού στην εκμετάλλευσή του και να παράγει τα προϊόντα του σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 834/07 και 889/08. 

Για την υπογραφή Σύμβασης με τον IRIS θα πρέπει να συμπληρωθεί το Έντυπο της Αίτησης Ένταξης και το Ερωτηματολόγιο και να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα, ανάλογα με το είδος δραστηριότητας της εκμετάλλευσης, δικαιολογητικά ένταξης.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

2810 360715 - 7
info@irisbio.gr