ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ποιά προϊόντα μπορούν ή πρέπει να έχουν πιστοποίηση

Ως βιολογικά μπορούν να ονομαστούν σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο ΚΑΝ ΕΕ 2018/848 στις εξής κατηγορίες γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας, εφόσον αυτά διατίθενται ή πρόκειται να διατεθούν στην αγορά:

α) αμεταποίητα φυτά και φυτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων και άλλου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού

β) ζώα και αμεταποίητα ζωικά προϊόντα

γ) φύκη και αμεταποίητα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·

δ) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, για χρήση ως τρόφιμα·

ε) ζωοτροφές·

στ) οίνος·

ζ) άλλα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, ή που δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες κατηγορίες

Προκειμένου να μπορεί κάποιος να παράγει και να εμπορεύεται βιολογικά προϊόντα, θα πρέπει να συνάψει Σύμβαση, να «ενταχθεί» στον Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης της επιλογής του. Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία «ένταξης» - έναρξης της μετάβασης της εκμετάλλευσής του από τη συμβατική στη Βιολογική γεωργία. Από την ημερομηνία αυτή ο παραγωγός πρέπει να σταματήσει ή και να αποτρέψει τη χρήση οποιουδήποτε χημικού στην εκμετάλλευσή του και να παράγει τα προϊόντα του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018/848, με τις όποιες τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύει κάθε φορά. 

Για την υπογραφή Σύμβασης με τον IRIS θα πρέπει να συμπληρωθεί το Έντυπο της Αίτησης Ένταξης και το Ερωτηματολόγιο και να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα, ανάλογα με το είδος δραστηριότητας της εκμετάλλευσης, δικαιολογητικά ένταξης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!!!

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

2810 360715 - 7
info@irisbio.gr