ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Βιολογικα Προϊόντα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΓΕΝΙΚΑ
Ενημερωθείτε εδώ σχετικά με το τι είναι βιολογικά προϊόντα, τη διαδικασία ένταξης και τα απαραίτητα έντυπα ένταξης
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Βιολογική Γεωργία με δυο λόγια, είναι μια μέθοδος αγροτικής παραγωγής, η οποία γίνεται χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών, με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η βιολογική κτηνοτροφία δεν είναι ένα διαφορετικό σύστημα εκμετάλλευσης της μονάδας. Είναι η διαχείριση των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον χωρίς...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Στη βιολογική παραγωγή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, θα πρέπει όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, έως την τελική συσκευασία του Προϊόντος...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ