ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατεβάστε εδώ τα αρχεία σχετικά με την Κοινοτική Νομοθεσία για τα Βιολογικά προϊόντα:

Για όλες τις τροποποιήσεις των ανωτέρω Ευρωπαϊκών Κανονισμών μπορείτε να δείτε εδώ

Eδώ μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική εφαρμοστική Εθνική Νομοθεσία: 

YA 2543/103240 3.10.2017 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 12.12.2008, σ. 25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες

Για τη λοιπή Εθνική Νομοθεσία μπορείτε να δείτε εδώ

 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

2810 360715 - 7
info@irisbio.gr