ΑΡΘΡΑ


Ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ στο οποίο ορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για την υποβολή Αιτήσεων των δικαιούχων στο νέο Μέτρο 11, δημοσιεύθηκε σήμερα, 27/1 και η σχετική Πρόσκληση. 

Στην Πρόσκληση, εκτός των άλλων, ορίζονται ως αναμενόταν, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, με πολλές εκπλήξεις, ο προϋπολογισμός του νέου Μέτρου 11 ανά Δράση, αλλά και οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα μπορούν οι εν δυνάμει δικαιούχοι να υποβάλουν τις Αιτήσεις τους.

Το σύστημα θα είναι "ανοιχτό" για την υποβολή αιτήσεων από 25/2 έως 31/3.

Δείτε την Πρόσκληση αναλυτικά εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προετοιμαστούν καταλλήλως εγκαίρως, καθώς το χρονικό περιθώριο για την υποβολή αιτήσεων θα είναι πολύ στενά.

Ο IRIS εύχεται καλή επιτυχία σε όσους θα υποβάλουν Αίτηση και βρίσκεται στη διάθεση των πελατών του και όσων ενδιαφέρονται!!!