ΑΡΘΡΑ


Αναζητούμε Ελεγκτή - Συνεργάτη με την ειδικότητα του Γεωπόνου κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής.

Ώρες επικοινωνίας 9:00 - 15:00 και αποστολή Βιογραφικών στο info@irisbio.gr.