ΑΡΘΡΑ


Η Γεωργία είναι μια από τις κύριες αιτίες για την εξάντληση του Άνθρακα από το έδαφος και την αυξανόμενη παρουσία του Άνθρακα στην Ατμόσφαιρα, όπως αποδεικνύεται σε πρόσφατη Έρευνα που δημοσιεύθηκε από την Εθνική Ακαδημία Επιστημών (National Academy of Sciences), έρευνα που έγινε για τον υπολογισμό του ρόλου της Γεωργίας στην παγκόσμια απώλεια Άνθρακα από το Έδαφος.

Μια νέα πρωτοποριακή Έρευνα όμως αποδυκνείει ότι το έδαφος στα Βιολογικά Αγροκτήματα αποθηκεύει σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες Άνθρακα και για μεγαλύτερες περιόδους, από ότι στα τυπικά Συμβατικά Αγροκτήματα.

Ένα από τα πιο συναρπαστικά ευρήματα της έρευνας αυτής είναι ότι, κατά μέσο όρο, τα Βιολογικά Αγροκτήματα έχουν 44% υψηλότερα επίπεδα Χουμικού Οξέος (το συστατικό του Εδάφους που μετουσιώνει μακροπρόθεμα τον Άνθρακα) σε σύγκριση με τα εδάφη που καλιεργούνται Συμβατικά. Η έρευνα αυτή που έγινε στα πλαίσια του Πρόγραμματος National Soil του Πανεπιστημίου Northeastern, σε συνεργασία με το Organic Center, δίνει νέα σημαντικά στοιχεία και αποδείξεις ότι οι πρακτικές της Βιολογικής Γεωργίας, κάνουν τα εδάφη υγιή και μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης ενάντια στην υπερθέρμανση του Πλανήτη. Aποδυκνείει ότι η Βιολογική Γεωργία μπορεί να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην αποκατάσταση του Άνθρακα στο έδαφος και στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ