ΑΡΘΡΑ


Δημοσιεύθηκε στις 14 Ιουνίου 2018 στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ο Κανονισμός 848/2018 "για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου".

Ο νέος Κανονισμός έρχεται για να αντικαταστήσει πλήρως όλη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Βιολογική Γεωργία. Εισάγει καινοτομίες, όπως, μεταξύ άλλων, η Ομαδική Πιστοποίηση παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων, που δεν ίσχυε ποτέ μέχρι τώρα. 

Παρότι δημοσιεύθηκε στις 14/6/2018, θα τεθεί εν ισχύ στις 1/1/2021, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, Φορείς, Βιο-παραγωγούς και αγορά, να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Το πλήρες κείμενο του ΚΑΝ ΕΕ 848/2018 μπορείτε να το δείτε εδώ