ΑΡΘΡΑ


Τέθηκε σε εφαρμογή από 1/1/2022, ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 "για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου".

Ο νέος Κανονισμός ήρθε για να αντικαταστήσει πλήρως όλη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Βιολογική Γεωργία. Εισάγει καινοτομίες, όπως, μεταξύ άλλων, η Ομαδική Πιστοποίηση παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων, που δεν ίσχυε ποτέ μέχρι τώρα, καθώς και τη δυνατότητα πιστοποίησης για πρώτη φορά σε προϊόντα, όπως το αλάτι.

Από τις 14/6/2018, οπότε και δημοσιεύθηκε και λόγω των έκτακτων συνθηκών λόγω Covid-19, τέθηκε σε εφαρμογή επιτέλους από την 1/1/2022, με τροποποιήσεις του Κανονισμού να δημοσιεύονται μέχρι και τις τελευταίες μέρες του 2021.

Το πλήρες κείμενο του ΚΑΝ ΕΕ 848/2018 μπορείτε να το δείτε εδώ και τη λοιπή νομοθεσία εδώ