ΑΡΘΡΑ


Αναζητούμε Ελεγκτή - Συνεργάτη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ειδικότητα Γεωπονικής κατεύθυνσης. Ώρες επικοινωνίας 9:00 - 15:00 και αποστολή Βιογραφικών στο info@irisbio.gr.