ΑΡΘΡΑ


Στις 18/1/2017 δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του ΠΑΑ 2014 – 2020, βάσει της ΚΥΑ 2848/145689, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ την 30/12/2016.

Το νέο Πρόγραμμα αφορά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και χωρίζεται σε δύο υπομέτρα. Το υπομέτρο 11.1 που αφορά τη Φυτική Παραγωγή και το 11.2 που αφορά τη Ζωική Παραγωγή. Το κάθε υπομέτρο απευθύνεται σε ήδη ενταγμένους στο σύστημα ελέγχου Βιοκαλλιεργητές, αλλά και σε νέους. Σε αυτούς δηλαδή που θα αποφασίσουν να συνάψουν σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (IRIS) μετά την 18η Ιανουαρίου 2017, Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Το νέο πρόγραμμα επιβεβαιώνεται ως εξαιρετικά ενδιαφέρον καθώς  τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων είναι πολύ διευρυμένα σε σχέση με το παλιότερο πρόγραμμα (Μέτρο 214 ΠΑΑ 2012-2016).

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με την ΚΥΑ, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες παραγωγών και θα πρέπει απλά να είναι ενεργοί Αγρότες, δηλαδή να ενεργοποιούν δικαιώματα στο όνομά τους και να λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις (επιδοτήσεις). Εάν οι ενισχύσεις αυτές είναι άνω των 5000€, θα πρέπει ο δικαιούχος να μπορεί να αποδείξει ότι το ποσό αυτό είναι τουλάχιστον το 5% του εξωγεωργικού του εισοδήματος. Οι περιορισμοί είναι ελάχιστοι. 

Ενδιαφέρον επίσης έχει το γεγονός ότι προστίθενται στις επιλέξιμες, καλλιέργειες που κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περίοδους είχαν αδίκως αποκλειστεί, όπως τα επιτραπέζια σταφύλια τα μηλοειδή και τα πυρηνόκαρπα.

Οι ενισχύσεις δίνονται ανά στρέμμα στη φυτική παραγωγή και ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) για τη Ζωική παραγωγή, ενώ η ενίσχυση  είναι πενταετής με δυνατότητα μονοετων παρατάσεων  για τους ήδη βιοπαραγωγούς και τριετής με δυνατότητα πενταετούς παράτασης  για τους νεοεισερχόμενους (3+5 έτη). 

Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες των ενισχύσεων:

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Είδος καλλιέργειας

Μέγιστο ύψος Ενίσχυσης €/στρέμμα/έτος

Μετατροπή στη Βιολογική Γεωργία

Διατήρηση της Βιολογικής Γεωργίας

Ελαιοκομία

67,9

50,5

Σταφίδα

71,9

63,6

Επιτραπέζια Σταφύλια

90

90

Σταφύλια Οινοποιήσιμα

84,5

65,7

Μηλοειδή

64,4

53,2

Πυρηνόκαρπα

90

90

Εσπεριδοειδή

34,5

33,4

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός

60

60

Αραβόσιτος Εδώδιμος

56,3

54,4

Χειμερινά σιτηρά

12,2

12

Ρύζι

37,1

44,6

Μηδική – Τριφύλλι

58,5

57,4

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή

43

49,1

Όσπρια

45,6

49,1

Βαμβάκι

49,6

51,6

Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες

52,9

49,3

Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά

60

60

 

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Είδος Ζώου

 

Μέγιστο ύψος Ενίσχυσης €/1ΜΖΚ/εκτάριο/έτος

Μετατροπή στη Βιολογική κτηνοτροφία

Διατήρηση της Βιολογικής κτηνοτροφίας

Αιγοπρόβατα

211

247

Βοειδή με κρεατοπαραγωγική / μικρή κατεύθυνση

267

280

Βοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

333

347

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»του Π.Α.Α. 2014 – 2020 εδώ.

Δείτε το ΦΕΚ/Β/4310 230/12/2016 εδώ.

 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από 24-01-2017 έως 22-02-2017, μέσω των ιστοτόπων https://p2.dikaiomata.gr/Organics16Registration και https://p2.dikaiomata.gr/Organics16, με τη βοήθεια του Γεωπόνου Συμβούλου τους.

 

Η προκήρυξη του νέου Μέτρου συμπίπτει με την επέτειο των 10 χρόνων λειτουργίας του IRIS

Με το πρόσωπο στραμμένο στον παραγωγό και κτηνοτρόφο και με προτεραιότητά μας την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, εξυπηρετούμε πάντα τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και τη συνεργασία τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας. Οι άνθρωποι του IRIS είναι πάντα πρόθυμοι να σας λύσουν οποιαδήποτε απορία.