ΑΡΘΡΑ


Στις 24 Απριλίου έκλεισε το ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή Αιτήσεων των διακαιούχων για υπογωγή στο Μέτρο 11.1.1 και 11.2.2 για τη δράση "Βιολογική Κτηνοτροφία". 

Στις 20 Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση του Μέτρου σε συνέχεια της 3ης Τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης του Μέτρου 11, που αφορά και τη Δράση "Βιολογική Γεωργία". Βάσει της τροποποιημένης Πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι Κτηνοτρόφοι μπορούσαν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις Αιτήσεις τους από  30 Μαρτίου έως και 24 Απριλίου. Ο προϋπολογισμός της Δράσης "Βιολογική Κτηνοτροφία" ανέρχεται στα 218 εκατομμύρια Ευρώ, ποσό το οποιο διανέμεται στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας. 

Αναφορικά με τη Δράση "Βιολογική Κτηνοτροφία", το υπομέτρο 11.1.2 αφορά τους Κτηνοτρόφους που επιθυμούσαν να ξεκινήσουν με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης να εκτρέφουν Βιολογικά τα ζώα τους, ενώ το υπομέτρο 11.2.2 τους Κτηνοτρόφους που ήταν ήδη Πιστοποιημένοι. Τα είδη ζώων που επιδοτούνται είναι τα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή και η ενίσχυση θα δοθεί ανά ΜΖΚ.

Στην Πρόσκληση ορίζονταν βαθμολογούμενα κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να πλοιρούν οι αιτούντες, προκειμένου να έχουν πιθανότητες να εγκριθούν στο πρόγραμμα της επιλογής τους. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τους νεοεισερχόμενους το 60% της μοριοδότησης έπαιρνε το νέο της ηλικίας του αιτούντος με την ανώτατη βαθμολογία των 100 μορίων να παίρνουν οι αιτούντες εώς 30 ετών, ενώ το υπόλοιπο 40% έπαιρναν όσοι καλλιεργούν βιολογικά τις δικές τους ζωοτροφές, με ανώτερο τα 100 μόρια. Όσον αφορά αυτούς που θα αιτηθούν για τη διατήρηση (παλιοί Βιοκτηνοτρόφοι), το 50% της βαθμολογίας έπαιρναν τα έτη παλαιότητας, με ανώτερο τα 10 έτη που παίρνουν και το μάξιμουμ των 100 μορίων. Το 30% έπαιρναν όσοι βιο-κτηνοτρόφοι καλλιεργούν τις δικές τους βιολογικές ζωοτροφές, με ανώτατο τα 100 μόρια, ενώ το υπόλοιπο 20%, το πήραν οι επαγγελματίες αγρότες. 

Ήδη δημοσιεύθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των αποτελεσμάτων, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις έως 14 Μαΐου. Μετά την εξέταση των Ενστάσεψν και τη δημοσίευση των Οριστικών Πινάκων των αποτελεσμάτων, οι εγκεκριμένοι ως Νεοεισερχόμενοι στο Μέτρο, θα πρέπει να συνάψουν Σύμβαση με τον Φορέα Πιστοποίησης της επιλογής τους εντός 15 εργάσιμων ημερών (από την ημέρα δημοσίευσης των Οριστικών Πινάκων).  

O IRIS, είναι πάντα στη διάθεση  σας, για να σας λύσει οποιαδήποτε απορία.