ΑΡΘΡΑ


Μετά την παράταση που δόθηκε, το πρόγραμμα του Μέτρου 11.1, "Βιολολογική Γεωργία", άνοιξε, όπως αναμενόταν, σττις 28 Φεβρουαρίου . Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις Αιτήσεις τους έως και 28 Μαρτίου.

Το νέο Πρόγραμμα αφορά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και αφορά μόνο το μέτρο 11.1 για τη Φυτική Παραγωγή. Το μέτρο απευθύνεται σε ήδη ενταγμένους στο σύστημα ελέγχου Βιοκαλλιεργητές, αλλά και σε νέους. Σε αυτούς δηλαδή που θα αποφασίσουν να συνάψουν σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (IRIS) μετά την 31 Δεκεμβρίου 2018, ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Στο νέο πρόγραμμα τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων είναι διαφοροποιημένα σε σχέση με την τελευταία πρόσκληση, τόσο για τους νεοεισερχόμενους, όσο και γι' αυτούς που θέλουν να αιτηθούν για τη διατήρηση.

Διακαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες παραγωγών και θα πρέπει απλά να είναι ενεργοί Αγρότες, δηλαδή να ενεργοποιούν δικαιώματα στο όνομά τους και να λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις (επιδοτήσεις). Οι περιορισμοί είναι ελάχιστοι. 

Οι ενισχύσεις δίνονται ανά στρέμμα, ενώ η ενίσχυση  είναι πενταετής για τους ήδη βιοπαραγωγούς και τριετής για τους νεοεισερχόμενους. 

Στις επιλέξιμες καλλιέργειες προστίθενται τα υπαίθρια κηπευτικά και τα ακρόδρυα (πχ καστανιές) που κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περίοδους είχαν αποκλειστεί.

Δείτε τον πίνακα των ενισχύσεων:

Είδος Καλλιέργειας

Μέγιστο ύψος Ενίσχυσης σε €/Στρ/έτος

Μετατροπή στη Βιολογική Γεωργία

Διατήρηση της Βιολογικής Γεωργίας

Ελαιοκομία

67,9

50,5

Σταφίδα

71,9

63,6

Επιτραπέζια σταφύλια

90

90

Σταφύλια οινοποιήσιμα

84,5

65,7

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός

60

60

Αραβόσιτος εδώδιμος

56,3

54,4

Χειμερινά σιτηρά

12,2

12

Μηδική, Τριφύλλι

58,5

57,4

Αλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή

43

49,1

Όσπρια

45,6

49,1

Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/βολβώδη/καρότο/πατάτα

60

60

Ακρόδρυα

90

61,6

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, με τη βοήθεια του Γεωπόνου Συμβούλου τους, από 28-02-2019 έως και 28-03-2019, μέσω του ιστοτόπου https://registration.dikaiomata.gr/user_registration όπου θα γίνεται η εγγραφή τους και του ιστότοπου https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/ στον οποίο θα υποβάλλουν την Αίτησή τους. 

Με το πρόσωπο στραμμένο στον παραγωγό και κτηνοτρόφο και με προτεραιότητά μας την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, εξυπηρετούμε πάντα τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και τη συνεργασία τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας. Οι άνθρωποι του IRIS είναι πάντα πρόθυμοι να σας λύσουν οποιαδήποτε απορία.